+49 (0) 2331 396345 0 info@avion-europe.de

Rury żebrowe

Obok systemów palników rekuperacyjnych nadal stosowane są systemy z otwartą rurą – głównie w piecach do odpuszczania.

Rury żebrowane AVION zapewniają znacznie większą powierzchnię; wykorzystanie i rozdział ciepła są wyraźnie lepsze.

Ponieważ lamele są gwintowane, istnieje optymalny rozkład płomienia od dyszy palnika do wylotu rury.

Kolejne zalety promienników Si/SiC to:

  • Trwałość i niezawodność w temperaturach do 1350° C
  • Wyjątkowa odporność – bez ekstremalnej kruchości na
    Szok termiczny, przegrzanie, utlenianie, nawęglanie, odkształcenia pełzające, atmosfera korozyjna, wibracje, namagnesowanie, pozostałości ługu myjącego

Przepływ ciepła: 7800 cal/H/cm²

Galeria zdjęć