+49 (0) 2331 396345 0 info@avion-europe.de

Systemy filtracji oleju hartowniczego

Smart Filter

  • Dłuższa żywotność oleju hartowniczego
  • Łatwa obsługa

Czysty olej ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego i dobrego jakościowo hartowania.

Smaret Filter SBS oferuje opłacalne i wydajne rozwiązanie dla ciągłej filtracji kąpieli olejowej. Czysty olej to czyste detale, stała jakości produktu i dłuższa żywotności oleju hartowniczego.

System Smart Filter dostarczany jest z pompą obiegową, sterowaniem, manometrem do odczytu ciśnienia oraz alarmem świetlnym i dźwiękowym sygnalizującym konieczną wymianę filtra.

Instalacja Smart Filter do istniejącego systemu jest łatwa. Smart Filter jest kompletnie zmontowany i okablowany, dlatego można go bezpośrednio podłaczyć do wanny hartowniczej.

Różne rozmiary w zależności od pojemności wanny hartowniczej.

Simplex

Filtr oleju Simplex stosowany jest do kąpieli olejowych o pojemności do 9.400 l.
Do pracy ciągłej i zanieczyszczeniach,
które składają się głównie z sadzy, węgla i małych
części metalu.

Duplex

Filtr oleju Duplex stosowany jest do kąpieli olejowych o pojemności do 18.900 l.
Jeden zbiornik filtracyjny może pracować podczas gdy drugi jest obsługiwany.
Może być również stosowany do pracy ciągłej lub przerywanej.

Triplex

Filtr oleju Triplex stosowany jest do kąpieli olejowych o pojemności do 18.900 l przy pracy ciągłej.
Lub do pracy przerywanej do pojemności wanny do 28.400 l. Dwie kolumny filtrują, podczas gdy
trzecia kolumna jest obsługiwana. Do filtracji zanieczyszczeń skłądających się z sadzy, węgla,
i małych części metalu.

Smart Filter z Aqua-Sense

  • Filtrujący
  • Bezpieczniejszy
  • Inteligentniejszy

Zawartość wody w oleju hartowniczym może mieć wpływ na jakośc parametrów hartowania.
Woda może dostać się do kąpieli hartowniczej na różne sposoby, np. z nieszczelnych systemów chłodzenia wodą.
Nawet jeśli wartości graniczne nie zostaną przekroczone, woda w oleju hartowniczym ma zawsze negatywny wpływ na czasy chłodzenia, a tym samym na jakość i czystość obrabianych detali.

Krzywa hartowania z poniższego wykresu wyraźnie pokazuje wpływ wilgoci na czasy chłodzenia.

Oznacza to, że wilgoć w kąpieli hartowniczej znacząco wpływa na szybkość hartowania, a tym samym może prowadzić do powstania różnych twardości i miękkich miejsc w obrabianym detalu.

Wpływ wilgotności w kąpieli hartowniczej na szybkość chłodzenia

Czysty olej

Czysty olej jest niezbędny dla w pełni funkcjonalnego systemu hartowania. Nasz Smart Filter to ekonomiczne i wydajne rozwiązanie do ciągłego filtrowania sadzy i zanieczyszczeń z kąpieli hartowniczej.
System Smart Filter jest dostarczany w komplecie z całkowicie stalową pompą obiegową, panelem sterowania, manometrem i monitorem filtra do ciągłego monitorowania spadku ciśnienia.

Alarm dźwiękowy i wizualny informuje o konieczności wymiany worków filtracyjnych.

Smart Filter jest dostarczany kompletnie zmontowany i okablowany, dlatego może być podłączony bezpośrednio do wanny hartowniczej.

Bezpieczne miejsce pracy

Dodając czujnik wilgoci Aqua-Sense, otrzymujesz system wczesnego ostrzegania dla Twojego filtra, który wskazuje wilgoć w zbiorniku hartowniczym.

System wczesnego ostrzegania wykrywa wilgoć już w stanie rozpuszczonym, na długo przed wystąpieniem niebezpiecznej sytuacji. Alarmy uruchamiane są w przypadku przekroczenia wartości zadanych, jak również w przypadku znacznego wzrostu wilgotności w bardzo krótkim czasie (np. nieszczelny wymiennik ciepła).

Lepszy produkt końcowy

Od dawna wiadomo, że wilgoć w oleju hartowniczym prowadzi do różnych czasów chłodzenia, co skutkuje zaplamieniem przedmiotów, deformacjami, zanieczyszczeniem, nierówną twardością i miękkimi miejscami w obrabianym detalu.

Do dziś jedynym sposobem monitorowania było zlecenie badania próbki w laboratorium i oczekiwanie na wynik. W międzyczasie jednak nadal produkowano części, które nie mieściły się w specyfikacji.

Dzięki Aqua-Sense możesz teraz monitorować i rejestrować krytyczne poziomy wilgotności w czasie rzeczywistym.

Aqua-Sense wysyła analogowy sygnał 4-20 mA do istniejącego sterownika PLC, sterownika pieca lub rejestratora.