+49 (0) 2331 396345 0 info@avion-europe.de

TUS-/SAT – usługi analizy i kalibracji w urządzeniach do obróbki cieplnej

System sterowania i kontroli obróbki cieplnej

Oferowane przez AVION badania równomierności temperatury (TUS) i testy dokładności systemu (SAT) są wykonywane przy użyciu najnowszych technologii, standardowej aparatury badawczej i kalibrowanych termopar.

Testy przeprowadzane są zgodnie z różnymi krajowymi i międzynarodowymi standardami i normami, takimi jak CQI-9 i AMS2750E lub na podstawie wymagań klienta.

AVION oferuje następujące usługi w zakresie badań: Urządzenie do analizy TUS / SAT_2
 • Doświadczenie
 • Kompetencje
 • Instrukcje pracy
 • Urządzenia testowe
 • Termopary
 • Szczegółowe raporty po badaniach
 • Instrukcje i zalecenia po wykonaniu badań

 

Dzięki najnowocześniejszej technologii cyfrowej rejestracji danych, badań urządzeniami wewnątrzpiecowymi jak i zewnętrznymi, nasze testy równomierności temperatury oferują bardzo dokładne wyniki.

Wszystkie dane są przetwarzane cyfrowo w raportach za pomocą specjalnego oprogramowania.

Wszystkie dane testowe są chronione przed nieuprawnionymi zmianami!

Łatwe dostosowywanie raportów z kontroli ze wszystkimi niezbędnymi (i dodatkowymi) informacjami dla zarządzania jakością i audytów.

Pomiar jednorodności temperatury_1

Jaki jest cel badań TUS i SAT?

 • Zapewnienie powtarzalności produkcji
 • Spełnienie wiążących wymagań klienta
 • Badanie równomierności temperatury
 • Zmniejszenie liczby reklamacji
 • Wykrywanie gorących i zimnych miejsc w komorach pieców
 • Badanie TUS w ramach konserwacji zapobiegawczej

Pełny zakres termopar do pomiarów TUS z certyfikatami kalibracji

Kalibracja zgodnie z DIN 55350-18-4.2.2.

Kompletne wyposażenie do pomiarów TUS / SAT

Pomiary spełniają wymagania CQI-9 i AMS2750-E.