+49 (0) 2331 396345 0 info@avion-europe.de

AVION Europe może z wielką satysfakcją spojrzeć na miniony rok 2022.

Po raz pierwszy nowy system SCADA firmy AVION został z powodzeniem zainstalowany w trzech instalacjach przelotowych dla elementów złącznych, które zostały całkowicie wyremontowane przez AVION i uruchomione z nowoczesnymi sterownikami AVION. Oznacza to pomyślne zakończenie największego pojedynczego projektu AVION od momentu założenia firmy.

Przy czasie trwania projektu wynoszącym 7 miesięcy, wystąpiło tylko 2 tygodniowe opóźnienie.

Chapeau dla wszystkich pracowników i bardzo dobre wsparcie ze strony wszystkich działów klienta.

Podczas gdy w 2021 roku powodzie spowodowały wielkie spustoszenie, w 2022 roku udało nam się ostatecznie pomóc w naprawieniu wyrządzonych szkód i przywrócić piece do wydajniejszej produkcji.

Ale nie tylko ten jeden, bardzo duży projekt został zakończony sukcesem.

Nasz obszar usług sprawdził się i dlatego mogliśmy z powodzeniem zrealizować także wiele innych projektów przebudowy i modernizacji. Nasza strategia – odejście od czystego biznesu części zamiennych na rzecz stania się dostawcą usług – sprawdziła się i ugruntowała. Było to możliwe dzięki doskonałej współpracy pomiędzy klientem, kierownictwem projektu, realizacją zamówień i naszymi wysoko wykwalifikowanymi technicznie pracownikami w zakresie mechaniki, konstrukcji ogniotrwałych i elektrotechniki.

Tylko jako zespół udało się opanować zadania, które jak zawsze były pod ogromną presją czasu, co w sumie doprowadziło do podwojenia obrotów.

Kolejnym wydarzeniem w 2022 roku było niezwykle udane zakończenie projektu badawczego CERACOAT realizowanego przez VDEh/BFI przy wsparciu finansowym DBU. W praktycznym teście pozytywny wpływ powłoki odblaskowej CERACOAT został udowodniony w rzeczywistych warunkach. Czasy ogrzewania zostały skrócone, podobnie jak zużycie gazu.

Zacieśnienie współpracy AVION Europe z producentem palników NOXMAT następuje również w odpowiednim momencie w czasach debaty energetycznej, czego dowodem jest zwiększone zapotrzebowanie na optymalizację palników.

Wszystko to daje nam powody do nadziei na udany 2023 rok, tym bardziej, że podobnie duże zamówienie jak w 2022 roku jest już w planach.

Wszystkim naszym partnerom biznesowym, dostawcom, pracownikom i oczywiście naszym klientom życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowego i udanego 2023 roku, pomimo, a może właśnie z powodu wszystkich kryzysów i negatywnych wydarzeń.

 

Roland Caminades Sebastian Köchling