+49 (0) 2331 396345 0 info@avion-europe.de

Przemysł 4.0: Konserwacja oparta na stanie z wykorzystaniem systemu monitorowania w chmurze dla starych i nowych pieców hartowniczych zapobiega awariom instalacji i zwiększa dostępność

Piece przemysłowe w procesach hartowania muszą zazwyczaj pozostać sprawne przez okres do 30 lat. Z powodu dużych naprężeń w piecu wiele elementów instalacji – na przykład łopatki powietrzne lub pompy – może się zużywać i ulegać nieoczekiwanym awariom, co powoduje nieplanowane przestoje instalacji. Aby uniknąć tych awarii, amerykańska korporacja SBS opracowała WatchDogg, oparty na chmurze system monitorowania, który wspiera konserwację predykcyjną. Do systemu podstawowego można podłączyć do 12 różnych czujników, aby monitorować wszystkie krytyczne parametry procesu – takie jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie. Wszystkie dane o stanie piekarnika są przechowywane w chmurze i można do nich wygodnie sięgnąć z dowolnego smartfona, tabletu lub komputera. W ten sposób zagwarantowane jest wczesne wykrywanie usterek. Operatorzy zakładów mogą więc w porę zareagować, aby zmaksymalizować dostępność także starych pieców przemysłowych. System monitoringu zostanie zaprezentowany na tegorocznym HärtereiKongress i będzie dystrybuowany w krajach niemieckojęzycznych przez Avion Europa GmbH.

„Monitorowanie najważniejszych elementów instalacji w piecach hartowniczych jest niezbędne, aby zminimalizować awarie instalacji” – wyjaśnia Roland Caminades, dyrektor zarządzający Avion Europa GmbH. „Na przykład, jeśli olej hartowniczy ma zbyt dużo wilgoci, może to prowadzić do wydłużonych czasów chłodzenia, a w przypadku opóźnienia konserwacji do pożarów hartowania. Dlatego wielu naszych klientów używa już naszego czujnika Aqua-Sense do pomiaru zawartości wilgoci w swoich olejach hartowniczych. Ale jest znacznie więcej parametrów, które mają wpływ na dostępność zakładu.” Dlatego WatchDogg został zaprojektowany do zarządzania nie tylko pojedynczym czujnikiem, ale nawet 12 różnymi przyrządami pomiarowymi równolegle. Modułowy system monitoringu o takiej złożoności i odpowiedniej strukturze cenowej nie był jeszcze dostępny na rynku.

Ciągły monitoring elementów mechanicznych

Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie pieca nie ma żadnego pracownika, można przeoczyć lokalne sygnały świetlne lub podsłuchać tony alarmowe. Zostało to wykluczone dzięki WatchDogg, który jest opartym na chmurze systemem monitorowania, który zbiera i przetwarza centralne dane procesowe i udostępnia je poprzez połączenie Ethernet lub telefon komórkowy – dostępne w dowolnym czasie i miejscu. W ten sposób wspiera on konserwację predykcyjną i odpowiednio wcześnie ostrzega o usterkach, co pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów instalacji. „Wybór procesów pomiarowych i czujników zależy od mierzonego parametru” – wyjaśnia Caminades. „WatchDogg może być podłączony do zupełnie innych czujników, aby monitorować najważniejsze parametry w piecach do utwardzania: na przykład ciśnienie, temperaturę, wibracje, przepływ lub wilgotność względną.” Czujniki nie muszą być zainstalowane w piecu, ale mogą również pośrednio określać wartości krytyczne. Za pomocą czujnika drgań można wykryć, kiedy łopatka wentylatora nie pracuje już płynnie w łożysku, ponieważ częstotliwość zmienia się powoli. Dotyczy to również np. pomp i innych elementów mechanicznych.

Aby w porę ostrzec o zbliżającej się awarii, czujniki są z wyprzedzeniem indywidualnie ustawiane na żądany zakres tolerancji. „Gdy tylko parametry odbiegają od wartości docelowych, użytkownik otrzymuje komunikat na komputerze podłączonym do chmury i może natychmiast podjąć środki zaradcze” – wyjaśnia Caminades. „Oznacza to, że konserwacja danego elementu może być zaplanowana na wczesnym etapie, a hartownie mogą znacznie zmniejszyć koszty magazynowania części zamiennych”. W celu zarządzania danymi, zebrane dane procesowe są przechowywane w chmurze jako wartości miliamperowe. Dopiero po przekazaniu sygnału do zarejestrowanego odbiorcy system przekłada dane na czytelny komunikat. Dzięki temu bezpieczeństwo informacji jest zawsze zagwarantowane.

Łatwa instalacja i modernizacja dla wszystkich pieców przemysłowych

System monitorowania w chmurze jest skonfigurowany dla Europy i posiada oznaczenie CE. Dzięki kompaktowej budowie możliwy jest montaż na ścianie lub można go zintegrować z istniejącą szafą sterowniczą. „Wyposażenie starych pieców może być przeprowadzone przez zakładowego elektryka w bardzo nieskomplikowany sposób. Otrzymuje od nas wszystkie schematy obwodów, aby okablować system i podłączyć czujniki” – mówi Caminades. „Oczywiście chętnie go w tym wspieramy lub sami wykonujemy instalację w ramach usługi.” W wersji podstawowej WatchDogg początkowo zawiera tylko translator sygnałów. System można jednak krok po kroku rozbudowywać o kolejne czujniki w zależności od potrzeb. Jest to możliwe w wersji podstawowej do 12 kanałów danych, także w późniejszym czasie. W razie potrzeby można również połączyć dwa systemy o łącznej liczbie 24 kanałów danych.